Welkom
Geschiedenis
Ledenlijst
Fotoarchief
Nieuws
Woordenlijst
Zeilvademedecum

Valid HTML 4.01!

Nieuwjaarsborrel 2007Nysa, nog geen 1 januari

Weledelgeborrelde heer,

Een verontrustend feit heeft zich geopenbaard. En wat blijkt:

HET PLEBS HEEFT ZICH VERGIST.

De dictator heeft dat natuurlijk altijd al geweten, maar verzuimd het aan ons uit te leggen. Wij zijn daarover gebelgd en roepen u op.

Altijd hebben we gedacht dat het vallen der bladeren het voorbeeld was voor het Dictatorium om onder zachte dwang van het plebs dit voorbeeld te volgen. Subversieve elementen hebben de afgelopen jaren echter te weinig druk kunnen uitoefenen om deze traditie in ere te houden. Gevolg is verschrikkelijk, maar de waarheid is nu eindelijk aan het licht gekomen.

Een vallend Dictatorium blijkt niet het gevolg, maar blijkt HET voorbeeld te zijn voor alles om ons heen. De gevolgen zijn er dan ook naar. Bomen verliezen hun bladeren te laat, nieuwe knoppen ontluiken buiten de nysa, Nina verstoord golfstromen, kinderen kennen schaatsen alleen nog maar van de TV en het vet dat vroeger voor de ijzers gebruikt werd leidt tot overgewicht voor de bevolking. En het ergste is dat klimatologen claimen de waarheid te weten.

Wij weten natuurlijk beter! De dictator dient zijn wijsheid weer meer uit te stralen, voldoende Bokma dient vierkant te gradiëren en het vallen moet weer door de Dictator geïnitieerd te worden. Wat kan hiervoor een beter moment zijn dan de borrel. Hier kunt u weer uw beslommeringen over uw tuin, het strandweer in januari en de onnodig aangeschafte ski's te berde brengen en vervolgens op de hoogte gebracht worden door de Dictator. Een wekelijkse borrel blijkt helaas niet meer voor iedereen altijd mogelijk. Voorgesteld wordt om periodiek (4-6 keer per jaar) een borrel te organiseren en deze tijdig kenbaar te maken aan plebs en reünisten.

Komt dus allen op 12 januari 2007 om 20.30 uur (plebse tijd) naar het ESK voor de nieuwjaarsborrel.

OTG: Als de Dictator het weer weet, noemt men hem Pelleboer

PS: Indien u ook gebruik wilt maken van Chinese afhaal rond 18.30 uur, laat het dan weten bij dhr. Den Adel via e-mail: robin@nargileh.nl


Contact:
E-mail:dictatorium@nargileh.nl
E-mail:webmaster@nargileh.org